เลือกอาการที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่รู้สึกอยู่ตอนนี้

ความต้องการ
ทางเพศลดลง

เหนื่อยหน่าย
หมดเรี่ยวแรง

ความแข็งแรง
ทนทานลดลง

ตัวเตี้ยลง

ความสุขในชีวิต
ลดลง

ซึมเศร้า
อยากอยู่คนเดียว

อวัยวะเพศแข็งตัว
ลดลงหรือ
ไม่แข็งตัวเลย

ออกกำลังกาย
ได้ไม่ทน

ง่วงนอน
หลังมื้ออาหาร

ขาดสมาธิ
ทำงานได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ

ค้นหาสถานพยาบาล
ใกล้บ้านคุณได้เลย

คำนวณค่าดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกาย BODY MASS INDEX (BMI) คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ค่า BMI สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วน และผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในผู้ใหญ่ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป

น้ำหนัก
กิโลกรัม
ส่วนสูง
เซนติเมตร

อ้างอิงจาก: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2023). ดัชนีมวลกาย สำคัญอย่างไร, สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2566. จาก HTTPS://WWW.SI.MAHIDOL.AC.TH/SIDOCTOR/E-PL/ADMIN/ARTICLE_FILES/1361_1.PDF

ค่าที่ได้