บทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลสุขภาพเพศทางเลือก

“สิ่งที่ควรรู้ก่อนรับฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศ”

การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศคืออะไร การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศ ( Transgender hormone therapy ) จัดเป็นการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน (Hormone Replacement Therapy) แขนงหนึ่ง โดยการใช้ฮอร์โมนเพศ ห...

“การใช้ฮอร์โมนบำบัดสำหรับผู้ที่ต้องการข้ามเพศ”

ผู้หญิงและผู้ชายแต่ละคนต่างก็รับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง ว่ามีความเป็นเพศใดในกลุ่มทางเพศของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ โดยที่แต่ละสังคมก็มีกลุ่มทางเพศที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศกำเนิด เช่น...